1.
Leghissa E. Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu. AV [Internet]. 13. junij 2021. [citirano 24. september 2021.];72:7-52. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10217