Berden, Tina. „Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra (eds.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, 2018“. Arheološki vestnik 71 (julij 2, 2020). Pridobljeno februar 24, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8814.