Murgelj, Ida. „Nove Risbe Figuralnih Upodobitev Na Situlah Z Vač in Magdalenske Gore Ter Iz Valične Vasi“. Arheološki vestnik 71 (julij 2, 2020). Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8805.