Božič Dragan, Andrej Gaspari, in Darja Pirkmajer. „Poznohalštatska Grobova S Kovka Nad Hrastnikom V Zasavju“. Arheološki vestnik 71 (julij 2, 2020). Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8802.