Murko, Miha, in Matej Draksler. „Nove Najdbe Iz starejše železne Dobe Iz Zagorja Ob Savi in Save Pri Litiji“. Arheološki vestnik 71 (julij 2, 2020). Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8800.