Teržan Biba. „Dolenjska halštatska Skupina: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno maj 22, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8796.