Milavec, Tina, in Šmit Žiga. „Analize Stekla S poznoantične višinske Postojanke Korinjski Hrib Nad Velikim Korinjem“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8792.