Vojvoda, Mirjana, in Redžić Saša. „Zakladna Najdba Solidov Iz Hipogeuma Z Viminacijske Nekropole Pećine (Srbija)“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno maj 22, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8788.