WoźniakMarcin. „Nove Najdbe Fibul Vrste Jezerine Iz Poljske“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8786.