Kramberger, Bine. „Sledovi Poselitve Iz Zgodnje Bakrene Dobe V Hočah“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8783.