Turk, Matija, in Ivan Turk. „Orinjasjenske koščene Konice Iz Potočke Zijalke: Razlaga Novih Rezultatov morfometrične statistične Analize“. Arheološki vestnik 71 (julij 1, 2020). Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8782.