PerkoVerena. „Milan Sagadin: Mali Grad V Kamniku, 1997“. Arheološki vestnik, no. 53 (januar 1, 2002). Pridobljeno maj 25, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8539.