PreložnikAndrej. „Mária Novotná: Die Fibeln in Der Slowakei, 2001“. Arheološki vestnik, no. 53 (januar 1, 2002). Pridobljeno julij 10, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8474.