VeluščekAnton, in ČufarKatarina. „Dendrokronološke Raziskave kolišč Na Ljubljanskem Barju - Stanje 2001“. Arheološki vestnik, no. 53 (januar 1, 2002). Pridobljeno maj 31, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402.