Kerman, Branko. „Naselbine Iz starejše železne Dobe V Prekmurju“. Arheološki vestnik 70 (oktober 12, 2019). Pridobljeno oktober 26, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839.