TERŽAN, Biba. „Štajersko-Panonska halštatska Skupina. Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki vestnik 70 (oktober 12, 2019). Pridobljeno oktober 26, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836.