Breccia, Gastone. „Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: Literary, Epigraphic, Representational and Archaeological Evidence – Rimsko vojaško Odlikovanje Torkves: Literarni, Epigrafski in archeološki Viri Ter Upodobitve, 2023“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 667–668. Pridobljeno junij 24, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13182.