Škvor Jernejčič Brina, in Vojaković Petra. „Grobišča Iz starejše železne Dobe V Ljubljani. Različni načini Pokopa Kot Kazalci Heterogenih Prazgodovinskih družbenih Identitet“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 591–632. Pridobljeno december 7, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13171.