Zupan, Matic, Fabec Tomaž, in Laharnar Boštjan. „Kopa Nad Kompoljami Pri Lukovici: Gradišče in grobišče Iz starejše železne Dobe“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 505–530. Pridobljeno junij 13, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13169.