Škvor Jernejčič Brina, Štibernik Gregor, in Gruškovnjak Luka. „Biritualna Nekropola Iz starejše železne Dobe V Mengšu“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 483–503. Pridobljeno julij 22, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13168.