Železnikar Janja. „Mengeš V Pozni Prazgodovini“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 469–481. Pridobljeno november 30, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13167.