Brezigar, Barbara. „Železnodobni Gomili Na Godeško-Reteških Dobravah Pri Škofji Loki“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 443–467. Pridobljeno junij 13, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13166.