Sagadin, Milan. „Poselitev Kranja V starejši železni Dobi – Pregled Raziskav“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 429–441. Pridobljeno december 1, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13165.