Teržan Biba. „Gorenjska V halštatskem Obdobju: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 333–352. Pridobljeno november 30, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13152.