Pavletič Kaja. „Družbena Struktura Na Primeru poznoantičnih grobišč V Sloveniji“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 241–262. Pridobljeno november 30, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13145.