Ložnjak Dizdar Daria, Carola Metzner-Nebelsick, Rajić Šikanjić Petra, Antonela Barbir, in Fileš Kramberger Julia Katarina. „Grobova Iz Batine Kot Primera Ekonomske Vloge in družbenega Statusa žensk Ob Donavi V starejši železni Dobi“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 161–188. Pridobljeno december 7, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13117.