Kramberger, Bine, Lubšina Tušek Marija, in Tolar Tjaša. „Naselbina Iz Poznega Neolitika in Zgodnje Bakrene Dobe V Stopercah (Haloze)“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 39–124. Pridobljeno junij 18, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13114.