Turk, Matija, in Janez Turk. „O Pomenu Jame Divje Babe I Za Stratigrafijo, Sedimentologijo in Kronologijo Jamskih Paleolitskih najdišč V Sloveniji“. Arheološki vestnik 74 (julij 14, 2023): 7–38. Pridobljeno maj 18, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13113.