Mlinar, Miha, in Sneža Tecco Hvala. „Poselitvena Slika posoške/Svetolucijske Skupine – Nova najdišča in Spoznanja“. Arheološki vestnik 73 (julij 7, 2022): 397–469. Pridobljeno junij 23, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10964.