Djurić, Bojan, Luka Gale, Rok Brajkovič, Iris Bekljanov Zidanšek, Barbara Horn, Edisa Lozić, Branko Mušič, in Marko Vrabec. „Kamnolom Apnenca V Podpeči Pri Ljubljani in Njegovi Izdelki“. Arheološki vestnik 73 (julij 7, 2022): 155–198. Pridobljeno junij 23, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10957.