ŽELEZNIKAR Janja. „Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020)“. Arheološki vestnik 72 (junij 13, 2021): 551–552. Pridobljeno julij 4, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10236.