Leghissa, Elena. „Kulturna in časovna Umestitev Poznobakrenodobne Ljubljanske Kulture Na Dežmanovih koliščih Pri Igu“. Arheološki vestnik 72 (junij 13, 2021): 7-52. Pridobljeno september 24, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10217.