Berden, T. „Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra (eds.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, 2018“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8814.