Guštin, M. „Giuliano Righi (1937–2019)“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8806.