Murgelj, I. „Nove Risbe Figuralnih Upodobitev Na Situlah Z Vač in Magdalenske Gore Ter Iz Valične Vasi“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.21.