Božič D., A. Gaspari, in D. Pirkmajer. „Poznohalštatska Grobova S Kovka Nad Hrastnikom V Zasavju“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.18.