Nicholls, R. A., J. Buckberry, Črešnar M., I. Armit, P. Mason, in H. Koon. „Interdisciplinarna študija človeških Ostankov S starejšeželeznodobnega grobišča V Zagorju Ob Savi“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.17.