Murko, M., in M. Draksler. „Nove Najdbe Iz starejše železne Dobe Iz Zagorja Ob Savi in Save Pri Litiji“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.16.