Grahek, L., in Kovač O. „Podzemelj – železnodobno središče V Beli Krajini V luči Novih Raziskav“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.15.