Teržan B. „Dolenjska halštatska Skupina: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.12.