TeržanB. „Dolenjska halštatska Skupina: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik, Let. 71, julij 2020., doi:10.3986/AV.71.12.