Modrijan, Z., in Strmčnik Gulič M. „Sv. Jurij Na Legnu – zgodnjesrednjeveška Cerkev in grobišče“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.10.