Milavec, T., in Šmit Z. „Analize Stekla S poznoantične višinske Postojanke Korinjski Hrib Nad Velikim Korinjem“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.09.