Maver, A., Županek B., M. Gutman Levstik, D. Skaberne, in S. Dolenec. „Rimski Steber Z rdeče Barvanim Ometom Iz Emone“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.07.