Vojvoda, M., in Redžić S. „Zakladna Najdba Solidov Iz Hipogeuma Z Viminacijske Nekropole Pećine (Srbija)“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.06.