Turk, M., in I. Turk. „Orinjasjenske koščene Konice Iz Potočke Zijalke: Razlaga Novih Rezultatov morfometrične statistične Analize“. Arheološki Vestnik, let. 71, julij 2020, doi:10.3986/AV.71.01.