PerkoV. „Milan Sagadin: Mali Grad V Kamniku, 1997“. Arheološki Vestnik, št. 53, januar 2002., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8539.