LazarI. „Vera Kolšek: Rimska Nekropola V Šempetru. Vodnik / Römische Nekropole in Šempeter. Führer, 1997“. Arheološki Vestnik, št. 53, januar 2002., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8536.