VeluščekA., in ČufarK. „Dendrokronološke Raziskave kolišč Na Ljubljanskem Barju - Stanje 2001“. Arheološki Vestnik, št. 53, januar 2002., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402.