PopovićP. „Numizmatične Najdbe 3. in 4. St. Pr. Kr. Z najdišča Kale Pri Krševici (jugovzhodna Srbija)“. Arheološki Vestnik, Let. 58, januar 2007., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8222.